Červenec 2007

Lesní hřbitov

8. července 2007 v 19:08 Místa v okolí

Lesní hřbitov Rudohoří - Bělá pod Pradědem, Domašov

Tisknout
Během 2. světové války bylo na Jesenicku zřízeno 40 zajateckých táborů. Jedním z nich byl tábor v Rudohoří (Vietseifen), ve kterém bylo umístěno až 100 ruských zajatců, pracujících v lese. Tábor, z něhož zbyly pouze základy jednotlivých baráků, se nacházel po pravé straně Bysterské cesty, vedoucí z Rudohoří na Šerák. V letch 1941 - 1942 zde následkem těžké práce a špatné stravy zemřelo na onemocnění tyfem 36 zajatců.
Tábor sloužil po skončení války jako internační. V blízkosti je z této doby pochováno 9 občanů německé národnosti.

Přístupová cesta a pomník obětem války

Symbolický hřbitov byl zřízen po roce 1960. Protože časem chátral, v letech 2003 - 2004 byl státním podnikem Lesy ČR, Lesní správou Jeseník, nákladem přes 500 000 Kč celý areál hřbitova kompletně zrekonstruován a dnes tvoří klidné odpočinkové místo při modré turistické trase a cyklotrase na Šerák.

Náhrobky ruské a německé

Plánek bývalého tábora a informační cedule u lesní cesty na Šerák
Mapa umístění 1:50 000 - na objekt směřuje červená šipka
Mapa umístění

Rýžování zlata

8. července 2007 v 19:07 Tipy na výlety

Zlatorudné mlýny - Zlaté Hory, Olešnice

Tisknout
Postupně se rozšiřující středověký hornický skanzen na řece Olešnici u Zlatých Hor vám v místě zvaném Údolí ztracených štol nabídne k prohlídce repliku dobových zlatorudných mlýnů ze 14. století, časů největší slávy dobývání zlata ve zdejším kraji.
Zařízení a exponáty jsou plně funkční a jejich provoz vám obsluha předvede.
Expozice je ideálním cílem pro rodinné výlety, v místě je vybavení pro odpočinek.

WWW: www.zlatehory.cz

Zdejší exponáty představují historickou úpravu zlaté rudy drcením a mletím. V horním stavení je instalována stoupa na drcení rudy, ve spodním pak mlýn. Úprava drcením a mletím umožňovala, aby se volné zlato, obsažené v rostlé skále, dalo získávat rýžováním podobně, jako zlato z náplavů. Ve zlatohorských rudách je však většina zlata vázána, a to především na pyrit (kolem 70%). Proto se převážná část gravitačního koncentrátu, získaného touto úpravou, musela dále zpracovávat v hutích.

Jak se tam dostanete:
 • Autem: Směr město Zlaté Hory (od Jeseníku po silnici I/44 směr Polsko, v obci Mikulovice doprava na silnici II/457, od Krnova po silnici I/56, v Městě Albrechtice doleva na silnici II/453, od Bruntálu po silnici II/452 směr Vrbno p. Prad., ve Vrbně doprava na silnici II/445). Automobil lze zaparkovat buď za železničním přejezdem mezi Ondřejovicemi a Zlatými Horami a poté pěšky cca. 1 km po lesní cestě, nebo z druhé strany u hájenky mezi Dolním Údolím a Zlatými Horami (v blízkosti autobusové zastávky) a pokračovat také cca. 1 km po lesní cestě. Přístup je značen směrovkami.

 • Vlakem: Železniční stanice Zlaté Hory. Od té cca. 2 km pěšky.

 • Autobusem: Ve Zlatých Horách zastavují autobusy dálkových linek na trase Jeseník - Krnov - Opava - Ostrava, dále lze pokračovat místním spojem do zastávky Zlaté Hory,Dolní Údolí,háj. nebo pěšky cca. 3 km.


Vodopády

8. července 2007 v 19:06 Místa v okolí

Rešovské vodopády

Tisknout
Rešovské vodopády se nacházejí na říčce Huntavě v Nízkém Jeseníku, 8 km od Rýmařova. Rešovské vodopády na řece Huntavě (pramenící na Skalském rašeliništi) byly vyhlášeny za chráněný přírodní výtvor.


Základní údaje:
Rešovské vodopády jsou jedním z nejoblíbenějších cílů turistů. Říčka Huntava zde v kaňonovitém údolí vytváří kaskády a vodopády. V místech vodopádů překonává Huntava pruh tvrdší horniny (porfyroidu). Nejvyšší stupeň je 10 metrů vysoký.
Scenerie je působivá zejména při vyšším průtoku. Celé území o rozloze 6 ha je pokryto přirozenými smrkovými lesy. Nejsnadnější přístup k vodopádům na Huntavě je z vesnice Rešov, vzdálené 1 km.
Pod vodopády kdysi pracoval vodní mlýn.

(Zdroj: Jeseníky - Turistický průvodce ČSFR, Olympia, 1991)

DOPRAVA:

Automobilem
- od Jeseníku (Polska...): Po silnici I/44 do Bělé pod Pradědem - Domašova, zde na hlavní křižovatce doleva na silnici II/450 směr Bruntál, v osadě Vidly doprava do Karlovy Studánky a na rozcestí Hvězda doprava po silnici II/445 směr Malá Morávka a Rýmařov. Z Rýmařova po silnici II/370 směr Horní Město, ve vesnici Skály odbočit doleva do osady Rešov. Odtud pěšky po červené turistické značce k vodopádům.

- od Bruntálu (Opavy, Ostravy...) Po silnici I/11 do Rýmařova a odtud dále viz. výše.

- od Olomouce (Brna...) Z Olomouce po silnici R35 směr Mohelnice, cca. v polovině této rychlostní silnice odbočit směr Litovel, projet město Litovel po silnici II/449 směr Uničov, pokračovat po stejné silnici směr Dlouhá Loučka a Rýmařov. Z Rýmařova viz. výše.

- ze Šumperka (Hradce Králové, Prahy...) Po silnici I/11 směr Bruntál do města Rýmařov, odkud pokračovat stejně, viz. výše.

Vlakem
Cílová stanice Rýmařov na místní trati (Bruntál -) Valšov - Rýmařov. Odtud po zelené turistické značce.

Autobusem
Dle možností jízdního řádu buď jednou z dálkových linek do Uničova a odtud místní linkou Uničov - Rýmařov do zastávky Horní Město,Skály, odkud pokračovat po zelené značce údolím říčky Huntavy až k vodopádům, nebo dálkovou linkou do Rýmařova, odkud pokračovat opět místní linkou Rýmařov - Uničov do stejné zastávky.

Přečerpávací vodní elektrárna

8. července 2007 v 19:04 Místa v okolí

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně

Tisknout
1.5. - 30.9.: Z důvodu opravy horní nádrže PVE Dlouhé Stráně bude provoz exkurzí, infocentra a přístup na horní nádrž přerušen 2.5. - 31.8.2007, cyklostezka a turistické trasy v okolí horní nádrže uzavřeny 1.5. - 30.9.2007. Aktuální informace na telefonu 583235091.
Přečerpávací vodní elektrárma Dlouhé stráně se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších divů České republiky (www.idnes.cz). Stanula tak mezi nejvýznamnějšími českými památkami jako jsou Hrad Karlštejn, Pražský hrad nebo Zámek Hluboká. V samotném finále hlasovací soutěže se stala dokonce největším Divem České republiky, když pro ni hlasovalo celkem 119 158 občanů.
Popis elektrárny:
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se nachází na říčce Divoká Desná v pohoří Jeseníky, u obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Jejím posláním je plnit pro elektroenergetickou soustavu naší republiky svým výkonem 650 MW statické a dynamické služby. Statickou službou se rozumí efektivní přeměna přebytku energie v soustavě na energii špičkovou. Tento proces se uskutečňuje čerpáním vody z dolní nádrže do horní v době jejího přebytku a opačně - výrobou elektrické energie turbinovým provozem. Mezi dynamické služby patří zejména podíl PVE na regulaci výkonu a frekvence v soustavě a funkce pohotové rezervy v systému.
Fotografie ze stavby elektrárny najdete ZDE.
Voda z horní nádrže umístěné ve výši 1350 m nad úrovní moře je vedená dvěma tlakovými přivaděči o průměru 3,6 m a délce 1,5 km k turbínám. Obě reverzní soustrojí, každé o výkonu 325 MW, jsou umístěna v podzemní kaverně turbín o délce 87 m, šířce 25,5 m a výšce 50 m. Blokové transformátory jsou umístěny v podzemní komoře o délce 117 m, šířce 16 m a výšce 21,5 m. V podzemí se dále nacházejí komunikační, technologické a věteací tunely a štoly o celkové délce 8,5 km. Podzemní elektrárna je spojena s dolní nádrží dvěma odpadními tunely o vnitřním průměru 5,2 m. Výkon je z podzemí veden kabelovými vodiči o napětí 400 kV na zapouzdřené vývodové pole a odtud venkovním vedením délky 52 km do rozvodny v Krasíkově.
PVE Dlouhé stráně - dolní a horní nádrž:
Turistika:
Vjezd do areálu PVE Dlouhé stráně není povolen. Pokud chcete shlédnout všechny výše popsané objekty PVE, je možno se zůčastnit pravidelných exkurzí, pořádaných firmou ENERGOTIS. Informační středisko se nachází na čerpací stanici v Loučné nad Desnou, telefon: 583 235 091.
Technické údaje:
Výkon elektrárny:650 MW
Druhy provozu:turbínový, čerpadlový, kompenzační
Počet soustrojí:2 kusy
Typ turbín:FR 100
Průměr oběžného kola:4 540 mm
Turbínový spád:534,3 m
Objem horní nádrže:2 580 000 m3
Kóta koruny horní hráze:1 350 m.n.m
Objem dolní nádrže:3 405 000 m3
Kóta koruny dolní hráze:824,7 m.n.m
Předpokládaná roční výroba:997,8 GWh
Přechod z klidu do max. výkonu:do 100 s
PVE Dlouhé stráně v létě a v zimě:
Jak se tam dostanete:
Automobilem:

 • z Jeseníku (Polska...) - po silnici I/44 směr Šumperk, v Bělé pod Pradědem (Domašov) odbočte doprava na Šumperk, projeďte Bělou pod Pradědem - Filipovicemi. Přejeďte Červenohorské sedlo, za poslední pravotočivou zatáčkou pod sedlem odbočte ostře doleva. Povolení ke vjezdu na tuto komunikaci musíte mít předem vyjednané.
 • ze Šumperka (Olomouce, Brna...) - po silnici I/44 přes Velké Losiny, Loučnou nad Desnou do Koutů nad Desnou (směr Jeseník). Po projetí Koutů n. D. následuje dlouhý přímý úsek, za ním následuje ostrá levotočivá zatáčka vedoucí na Červenohorské sedlo (1. zatáčka). Těsně před ní odbočte doprava na místní komunikaci. Povolení ke vjezdu na tuto komunikaci musíte mít předem vyjednané.
 • z Bruntálu (Opavy, Ostravy...) - po silnici I/11 přes Rýmařov (směr Šumperk), dále pokračujte po silnici I/44 viz cesta ze Šumperka.

  Autobusové spojení:
  Autobusová zastávka Loučná n.Des.,Kouty n.Des.,most, 10 min., místní linky Šumperk - Kouty a Šumperk - Jeseník, dálkové linky Brno - Jeseník. Dále pěšky.

  Vlakové spojení: železniční stanice Kouty nad Desnou, konečná stanice soukromé tratě Šumperk - Kouty nad Desnou, provozovanou firmou Connex. Jednotné jízdenky na tuto trať je možné zcela běžným způsobem zakoupit pro přímou jízdu ve kterékoliv pokladně Českých drah, pouze zavazadla je nutno znovu odbavit v přechodové stanici Šumperk. Dále pěšky.

Výlety 2

8. července 2007 v 19:02 | www.jeseniky.net |  Tipy na výlety

Rozhlédněte se po Jeseníkách aneb Jeseníky jako na dlani

Tisknout
Jeseníky, největší horský masív na Moravě, se pyšní mnoha rozhlednami a vyhlídkami, ze kterých se vám bude tato krajina zdát neskutečně kouzelná. Začněme třeba nejvyšším moravským vrcholem - Pradědem (1492m.n.m), kde je 145m vysoký vysílač. Z rozhledny na Pradědu se vám naskytne překrásný pohled na vrcholy Jeseníků a za dobrého počasí můžete spatřit i Krkonoše a dokonce i Vysoké Tatry.
Sjeďte odsud na Jesenicko do České Vsi a vydejte se na rozhlednu Zlatý Chlum, nedaleké lázeňské město Jeseník budete mít jako na dlani. Cestou ze Zlatého Chlumu navštivte skalní vyhlídku Čertovy kameny, je odsud krásný výhled na údolí řeky Bělé. Dále se vydejte na sever k Javorníku a vystupte na Čertovy kazatelny nad Račím údolím.
Naskytne se Vám úchvatný pohled na hluboké hvozdy Rychlebských hor. Pokud budete pokračovat přes Javorník do Travné až k hraničnímu přechodu s Polskem, můžete odsud vystoupit k rozhledně na Borůvkové hoře, která bude po dlouhých letech konečně obnovena. Pokračujte na východ do Velké Kraše a vystupte na nejvyšší vrchol Žulovské pahorkatiny - Smolný. Zdejší skalní útvar, Venušiny misky, rovněž nabízí krásné pohledy do okolní krajiny. Dále pokračujte podél polských hranic do Zlatých Hor a pohlédněte i k našim sousedům z nejstarší rozhledny v Jeseníkách na Biskupské Kupě.
Pokud budete pokračovat dále na jihovýchod, dorazíte až do města Krnova a zde na významné poutní místo s rozhlednou - Cvilín, odkud je pěkný rozhled nejen na Jeseníky, ale také na malebná údolí řek Opavy a Opavice a dokonce i do Beskyd. V blízkosti Krnova se nacházejí další dvě rozhledny - rozhledna Hanse Kudlicha a rozhledna Ježník.
A pokud vám výšky stále nestačí, navštivte rozhlednu Háj u Šumperka, radniční věž v Šumperku, nebo skalní vyhlídky na Rabštejně u Oskavy. A co mají všechny tyto rozhledny a vyhlídky společného? Každá nabízí rozhledy, ze kterých se vám bude tajit dech.

Výlety

8. července 2007 v 19:00 | www.jeseniky.net |  Tipy na výlety

Poznávací okruh aneb výlet za jesenickými NEJ!

Tisknout
Dovolte nám, abychom Vás pozvali na výlet po největších atraktivitách Jeseníků. Začít můžeme jedním z divů České republiky - přečerpávací vodní elektrárnou Dlouhé Stráně. Poté se můžeme vydat na sever, přes město Jeseník, zastavit se v místní Vodní tvrzi s muzeem, a dále zajet na Rejvíz
k přírodní rezervaci Rejvíz
a prohlédnout si Velké mechové jezírko. Pokud budete pokračovat dále, dojedete do Zlatých Hor, kde nesmíte minout areál Zlatorudných mlýnů
v Údolí ztracených štol, který je již pravidelným místem konání mezinárodních mistrovství v rýžování zlata. Odtud se vydejte cestou přes Vrbno pod Pradědem až do Bruntálu - nejstaršího města v zemích Koruny české s krásným renesančním zámkem. Pokud vám ani tyto skvosty nestačí, vydejte se směrem k Rychlebským horám na zámek Jánský Vrch či do jeskyní Na pomezí a Na Špičáku nebo na jihozápad přes město Rýmařov prohlédnout si hrad Sovinec nebo zámek zámek Úsov.

Horní Lipová - Nýznerovské vodopády-Žulová

8. července 2007 v 18:57 Pěší turistika

M 47 Horní Lipová - Nýznerovské vodopády - Žulová

Tisknout
informační místonadm. výškakmdotyk trasúsekpřevýš.
Horní Lipová, ČD6100,0Z 570,5- 30
Horní Lipová, bus. zastávka5820,5Z 572,5+ 150
Jesenný potok7323,0-1,5+ 240
Tři studánky9754,5Žl 681,5- 250
Budínský potok7246,0-3,0- 230
Nýznerovské vodopády4959,0Z 582,0- 40
Nýznerov45511,0-1,5- 50
Pod Hadím vrchem36912,5-1,5- 30
Žulová, most36214,0Č 740,5+ 10,- 10
Žulová, ČD36014,5Č 37, Č 74, M 76--


Trasa, která údolními lesními cestami a průseky překonává vedlejší větev Rychlebských hor. Nástup je veden proti proudu Jesenného potoka, v jehož počátku zdoláváte prudký výstup k informačnímu místu Tři studánky. sestup je veden údolím Bučínského potoka, na jehož soutoku se Stříbrným potokem jsou v rozvětveném kaňonu Nýznerovské vodopády. Zbytek trasy vede po lesní cestě a z Nýznerova do Žulové. Výhled pouze od Tří studánek.

Coursing 29.5 a 30.5.2010

8. července 2007 v 18:55 Společenský život na penzionu

Trénink coursingu 29.5 a 30.5

29.5 a 30.5.2010 proběhl další úžasný trénink coursingu. Víkendu ale předcházela úprava trati.
Bylo potřeba posekat velkou plochu mokré  vysoké trávy. Navíc bylo vše podmáčené a celý týden pršelo. Po velkých problémech se podařilo připravit většinu plochy a tak se v sobotu mohlo začít. Počasí nám mimořádně přálo a běhalo se s velkým nasazením. První kolo bylo tak vyrovnané, že  o první místo bojovali hned 4 psi se stejným počtem bodů. Hodnotilo se dle národního  bodovacího systému. Druhý běh byl proto mimořádně napínavý a ve hře o první místo zůstali 3 psi a tak na další běžce, kteří získali  o bod či dva méně, již diplomy nezbyly. Po vyhlášení vítězů a předání cen jsme se dohodli, že ještě poběžíme sprint do kopce. Matyáš to ale vzal jako prověrku kondice psů a s navijákem se zastavil až v polovině velké sjezdovky.
K cíli
pak opravdu   doběhla asi
jen třetina, měli toho opravdu dost.
Největší
ovace
sklidil pes kříženec border kolie, který nejen že vyběhl
celou trat až k cíli,ale ještě si vzal střapec a odnesl ho
dolů na start dalšímu
běžci. Tak jako při předchozím tréninku se nikomu nechtělo domů a tak si pejsi ještě hráli a lidé
si povídali u piva a klobásek.
V neděli
bylo od rána zataženo a tak nám bylo jasné, že stihneme maximálně jeden běh. Trat byla
hodně zajímavá a
složitá, tentokrát byly využity i různé terénní překážky.   Po prvním kole se spustil vydatný
déšt a
obavy se naplnily.
Velmi rychle
bylo vše pod vodou
a museli jsme bohužel trénink ukončit.
Vítězové tentokrát vyhlášeni nebyli, ale i tak   jsme si
běhání

náramně užili a i přes déšt nás to všechny bavilo.
Moc se

těšíme na příště.

Lipová - lázně - Šerák

8. července 2007 v 18:54 Pěší turistika

M 40 Lipová Lázně - Šerák

Tisknout
informační místonadm. výškakmdotyk trasúsekpřevýš.
Lipová Lázně, ČD5150,0Z 55, Žl 720,5- 10
Lipová Lázně, kostel5060,5-1,0+ 30
Lipová lázně, továrna5351,5-2,0+ 170
Pod Sněhulákem7003,5-3,5+ 260
Pod Obřími skálami9657,0Z 591,0+ 120
Obří skály, rozcestí10828,0Z 590,5+ 200
Pod Šerákem12808,5Žl 660,5+ 50
Šerák, tur. chata13259,0M 39, Žl 66--


Výstupová trasa na hlavní hřeben Jeseníků od severu. Značný výškový rozdíl, převážně po lesních cestách. Trasa začíná na nádraží ČD v Lipové - lázních, uniká ze silnice mírnými oklikami kolem továrny (korálkárna). Dále už přechází na polní a lesní cesty. Výhledy jsou převážně v prostorách pasek a z Obřích kamenů (1082 m). tento vyhlídkový bod umožňuje vidět celé Rychlebské hory včetně polské roviny se zrcadlením Otmuchowského a Nyského jezera. Cílem trasy je turistická chata na Šeráku. Návrat je možný různými směry Č 34 nebo Z 59 na Ramzovou, či po Žl 66 do Jeseníku. pokračování je možné po hlavním hřebeni Č 34 na Červenohorské sedlo.

Jeseník - Rejvíz

8. července 2007 v 18:53 Pěší turistika

Č 36 Jeseník - Rejvíz

Tisknout
informační místonadm. výškakmdotyktrasúsekpřevýš.
Jeseník, ČD4550,0Č 37, Žl 66, Žl 670,5- 10
Jeseník, nemocnice4450,5M 43, Žl 670,50,0
Jeseník, autobus. nádr.4401,0M 43, Z 542,5+ 220
Křížový vrch, rozcestí6653,5M 432,0+ 210
Zlatý chlum, rozhledna8755,5M 431,0+ 70,- 20
Bílé skály, rozcestí9226,5-1,5- 40
Chlapecké skály8808,0-0,5- 10
Bleskovec8708,5Žl 711,5- 80
Rejvít, rozc. u hájovny79210,0Z 54, Žl 670,5- 10
Revíz, tur. chata, bus77810,5Č145,M42,M146,Z54,Z149,Žl67,Žl70--


Trasa spojuje město Jeseník s vyhledávanou oblastí prameniště Černé Opavy na Rejvízu. Výškově náročný je pouze výstup na Zlatý chlum, dále vycházková cesta převážně lesními cestami. Na trase je rozhledna na Zlatém chlumu, odkud jsou výhledy na Hrzbý Jeseník, Rychlebské hory i do rovin Polska se zrcadlením Otmuchowského a Nyského jezera. Další výhledy jsou lesními průseky od chlapeckých kamenů směrem na pískové lomy u Písečné.

Ramzová - Kralický Sněžník

8. července 2007 v 18:52 | www.jeseniky.net |  Pěší turistika

Č 35 Ramzová - Králický Sněžník

Tisknout
informační místonadm. výškakmdotyk trasúsekpřevýš.
Ramzová, ČD7600,0Č 34, Z 59, Čm 380,5+ 20
Větrolam7850,5Čm 380,5- 40
Petříkov, okraj7461,0m 411,0+ 50
Petříkov, střed7922,0M 482,5+ 220
Císařská lov. bouda10134,5Z 602,0+ 20, - 10
Palaš10216,5-05- 10
Paprsek, tur.ch.,K EB10077,0Z 61, Žl 650,3-10
U Paprsku10007,3Z 611,2- 10, + 10
Růžová lov.bouda10058,5-1,0- 120
Medvědí bouda8859,5-3,0+ 50
Zhořelá93712,5-1,0- 50
Kunčická hora, rozc.88813,5Žl 962,0-180
Kladská brána, hájovny70715,5-3,0+ 150
Nad Seninkou85518,5-2,5+ 40
Kaplička89721,0M 872,0+ 150
Nad Adéliným pram.104023,0M 87, Žl 972,0+ 170
sedlo pod Kr. Sněžníkem121225,0M 87, M 881,0+ 10
Kr. sněžník, rozcestník, K EB122026,0Č 86, Žl 99--


Hřebenová trasa spojující skupinu Králického Sněžníku se severní části Hrubého Jeseníku (úsek E 3). Probíhá v pásmu 800 - 1400 m, vede dlouhými lesními partemi, míst s dobrými výhledy. Nejprve procházíte Petříkovem, který je v létě chatovou oblastí a v zimě rájem lyžařů. Cílem výletů bývá 87 km vzdálená tur. chata Paprsek. Střdní část trasy vede kolem 800 m.n.m. a neposkytuje nikde možnost útulku. Chaty a boudy na trase jsou buď lovecké nebo patří podnikové rekreaci. Jen poblíž informačního místa Nad Adeliným pramenem po Žl 97 je 1,5 km vzdálena chata na Návrší. Na vrchol Králického Sněžníku Vás dovede Žl 99. (K EB - kontrolní bod dálkové trasy E3 Eisenach - Budapešť).

Ramzová - Červenohorské sedlo

8. července 2007 v 18:51 | www.jeseniky.net |  Pěší turistika

Č 34 Ramzová - Červenohorské sedlo

Tisknout
Č 34 Ramzová - Červenohorské sedlo je základní hřebenová trasa severní části Hrubého
Jeseníku a tvoří část úseku mezinárodní dálkové trasy E 3 Eisenach - Budapešť. Vede převá-
žne v nadmořských výškách nad 1000 m, což jí dává vysokohorský charakter. Její nástup
usnadňuje sedačková lanovka, která překonává výškový rozdíl přes 500 m. Další 2/3 trasy
jsou méně namáhavé a skýtají četné výhledy na jesenické hřebeny i údolí. Nejlepší výhledové
místo je vrchol Keprníku ( 1423 m.n.m.) s instalovanou rozhledovou růžicí. Hojně navštěvovaná
je Jiřího chata na Šeráku ( 1315 m.n.m.), která nabízí pohostinství i ubytování. Od chaty je
krásný výhled na město Jeseník.
informační místonadm. výškakmdotyk trasúsekpřevýš.
Ramzová, ČD7600,0Č 35, Z 59, Čm 380,5+ 20
Ramzová, dol.st.lanovky7820,5Z 591,5+ 190
Nad Dobrou vodou9752,0M 411,5+ 90
Černava, střed.st.lanovky10653,0M412,5+ 250
Šerák, rozcestí13155,5M 390,5- 30
Pod Keprníkem12826,0M 391,0+ 140
Keprník, vrchol14237,0-1,0- 120
Trojmezí13168,0Žl 641,5- 110
sedlo Pod Vřesovkou12059,5Z 52, Žl 291,0+ 90
Vřesová studánka131310,5Z 511,0- 60
Bílý sloup122711,5Z 51, Žl 292,5- 210
Červenohorské sedlo, bus zast.101314,0Č 1, M 8, Žl 28, Žl 63--

Malá Morávka - Karlova Studánka

8. července 2007 v 18:48 Pěší turistika

M 6 Malá Morávka - Karlova Studánka

Tisknout
informační místonadm. výškakmdotyk trasúsekpřevýš.
Malá Morávka, ČD6450,0Č 133, Z 17, Žl 251,0- 10, +10
Malá Morávka, Rychta6501,0Č 133, Z 17, Žl 251,0+ 20
Karlov, rozc.6702,0Z 17, Žl 252,0+ 70
Karlov, Moravice7454,0Z 172,0+ 100
Slezská cesta8456,0-2,5+ 20 450
Velký kotel, nástup NS12938,5-1,5+ 70
Nad Velkým kotlem136010,0Žl 250,5+ 40
Nad Ovčárnou140110,5Žl 251,0+ 30
Sedlo u Petrových kam.143211,5Č 11,0- 60
Pod Petrovými kameny137012,5Č 1, Žlm 330,5- 60
U Barborky131013,0-0,5+ 10
Barborka, tur.ch.132513,5Žl 261,0-110
Pod Ovčárnou121314,5Žl 261,0- 50
Nad Vodopády116015,5Žl 261,5- 90
Rezervace Bílé Opavy97217,0Žl 262,0- 160
Karlova Studánka, horní část81519,0Č133, M136, Z18, Žl 26, Žl 142--


Přístupová trasa od jihovýchodu do skupiny Vysoké hole a Pradědu romantickým údolím Moravice. Od rozcestníku Karlov, Moravice
vede souběžně s naučnou stezkou rezervací Velká kotlina v délce 7 km. Po výstupu na hřeben se vyskytne nádherný panoramatický pohled, jemuž vévodí vrchol Pradědu. Následuje procházka vysokohorskou loukou kolem nepřístupných Petrových kamenů. sem umístili inkviziční soudci z Velkých Losin dějiště čarodějnických sabatů. Sestup na rozcestí pod Petrovými kameny je volen velkým obloukem, z něhož jsou výhledy na Františkovu myslivnu a horní nádrž vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, která byla v r. 2007 zvolena největším divem České republiky. Další úsek je haťový chodník přes slať. Na rozcestí U Barborky je centrální orientace s turistickou vývěsní mapou. Cesta pokračuje kolem chaty Barborka, klesá údolím počínající říčky Bílé Opavy a míjí vodopády, které lze navštívit po Žl 26. Sestup končí v klimatických lázních Karlova Studánka.

Červenohorské sedlo,Praděd,Jelení studánka

8. července 2007 v 18:46 Pěší turistika

Č 1 Červenohorské sedlo - Praděd - Jelení studánka (Hrubý Jeseník I.)

Tisknout
Popis trasy:
Celá trasa Č 1 Červenohorské sedlo - Praděd - Jelení studánka vede v nadmořské výšce nad 1000 m, není ale výškově náročná. Z Červenohorského sedla vede vede až po Švýcárnu většinou lesními úseky, kde je méně výhledů. Ty jsou až na loukách a holinách Pradědu, Vysoké Hole a Májové. Úkryt před nepohodou, možnost občerstvení a ubytování je možný v hotelu Červenohorské sedlo, hotelu Figura, Sporthotelu Kurzovní, na Švýcárně, Ovčárně a na Barborce. Dále na trase je pouze turistický útulek na Jelení studánce. Na tuto trasu navazuje řada nástupových cest, trasa samotná tvoří část mezinárodní dálkové trasy E 3 Eisenach - Budapešť.
Rozcestí k chatě Barborce - haťový chodník na Jezerníku:
Možná nástupní a cílová místa trasy:
Červenohorské sedlo (autobusová zastávka), Ovčárna (kyvadlová autobusová doprava z Hvězdy, navazující na autobusy z Malé Morávky a Vrbna pod Pradědem), Rýmařov, Stará Ves a sedlo Skřítek jako nástupní místa pro výstup k Jelení studánce (zastávky autobusové dopravy). Nejbližší železniční stanice - Kouty nad Desnou, Vrbno Pod Pradědem, Rýmařov.
Podrobné informace o trase:
informační místonadm. výškakmdotyk trasúsekpřevýš.
Červenohorské sedlo, bus.zast.10130,0Č 34, M 8, Žl 28, Žl 630,2- 10
ČHS, obchod10000,2Žl 631,8+ 110
Klínovec11102,0-2,5+ 90
Malý Jezerník12004,5-1,5+ 100
Slatě12996,0Z 180,5+ 20
Švýcárna, tur.ch., K EB13156,5M 7, Z 18, Žl 272,5+ 100
Praděd, rozcestí14209,0M 9, Z 180,5- 10
Pod Pradědem14109,5M 9, Z 180,8- 80
Sporthotel Kurzovní133010,3Z 180,2- 20
U barborky131010,5M 6Z 180,3+ 60
Pod Petrovými kameny137010,8M 6, Žlm 331,0+ 60
Sedlo u Petrových kam.143211,8M 60,7+ 30
Vysoká hole146212,5-2,5- 130
Nad malým kotlem133515,0Z 161,5- 20
Jelení studánka131116,5Č 2, Z 16, Žl 23, Žl 24--
pozn.: K EB - kontrolní bod dálkové trasy E 3 Eisenach- Budapešť
Praděd - Petrovy kameny:

Č 1 Červenohorské sedlo - Praděd - Jelení studánka (Hrubý Jeseník I.)

Tisknout
Popis trasy:
Celá trasa Č 1 Červenohorské sedlo - Praděd - Jelení studánka vede v nadmořské výšce nad 1000 m, není ale výškově náročná. Z Červenohorského sedla vede vede až po Švýcárnu většinou lesními úseky, kde je méně výhledů. Ty jsou až na loukách a holinách Pradědu, Vysoké Hole a Májové. Úkryt před nepohodou, možnost občerstvení a ubytování je možný v hotelu Červenohorské sedlo, hotelu Figura, Sporthotelu Kurzovní, na Švýcárně, Ovčárně a na Barborce. Dále na trase je pouze turistický útulek na Jelení studánce. Na tuto trasu navazuje řada nástupových cest, trasa samotná tvoří část mezinárodní dálkové trasy E 3 Eisenach - Budapešť.
Rozcestí k chatě Barborce - haťový chodník na Jezerníku:
Možná nástupní a cílová místa trasy:
Červenohorské sedlo (autobusová zastávka), Ovčárna (kyvadlová autobusová doprava z Hvězdy, navazující na autobusy z Malé Morávky a Vrbna pod Pradědem), Rýmařov, Stará Ves a sedlo Skřítek jako nástupní místa pro výstup k Jelení studánce (zastávky autobusové dopravy). Nejbližší železniční stanice - Kouty nad Desnou, Vrbno Pod Pradědem, Rýmařov.
Podrobné informace o trase:
informační místonadm. výškakmdotyk trasúsekpřevýš.
Červenohorské sedlo, bus.zast.10130,0Č 34, M 8, Žl 28, Žl 630,2- 10
ČHS, obchod10000,2Žl 631,8+ 110
Klínovec11102,0-2,5+ 90
Malý Jezerník12004,5-1,5+ 100
Slatě12996,0Z 180,5+ 20
Švýcárna, tur.ch., K EB13156,5M 7, Z 18, Žl 272,5+ 100
Praděd, rozcestí14209,0M 9, Z 180,5- 10
Pod Pradědem14109,5M 9, Z 180,8- 80
Sporthotel Kurzovní133010,3Z 180,2- 20
U barborky131010,5M 6Z 180,3+ 60
Pod Petrovými kameny137010,8M 6, Žlm 331,0+ 60
Sedlo u Petrových kam.143211,8M 60,7+ 30
Vysoká hole146212,5-2,5- 130
Nad malým kotlem133515,0Z 161,5- 20
Jelení studánka131116,5Č 2, Z 16, Žl 23, Žl 24--
pozn.: K EB - kontrolní bod dálkové trasy E 3 Eisenach- Budapešť
Praděd - Petrovy kameny:

Č 1 Červenohorské sedlo - Praděd - Jelení studánka (Hrubý Jeseník I.)

Tisknout
Popis trasy:
Celá trasa Č 1 Červenohorské sedlo - Praděd - Jelení studánka vede v nadmořské výšce nad 1000 m, není ale výškově náročná. Z Červenohorského sedla vede vede až po Švýcárnu většinou lesními úseky, kde je méně výhledů. Ty jsou až na loukách a holinách Pradědu, Vysoké Hole a Májové. Úkryt před nepohodou, možnost občerstvení a ubytování je možný v hotelu Červenohorské sedlo, hotelu Figura, Sporthotelu Kurzovní, na Švýcárně, Ovčárně a na Barborce. Dále na trase je pouze turistický útulek na Jelení studánce. Na tuto trasu navazuje řada nástupových cest, trasa samotná tvoří část mezinárodní dálkové trasy E 3 Eisenach - Budapešť.
Rozcestí k chatě Barborce - haťový chodník na Jezerníku:
Možná nástupní a cílová místa trasy:
Červenohorské sedlo (autobusová zastávka), Ovčárna (kyvadlová autobusová doprava z Hvězdy, navazující na autobusy z Malé Morávky a Vrbna pod Pradědem), Rýmařov, Stará Ves a sedlo Skřítek jako nástupní místa pro výstup k Jelení studánce (zastávky autobusové dopravy). Nejbližší železniční stanice - Kouty nad Desnou, Vrbno Pod Pradědem, Rýmařov.
Podrobné informace o trase:
informační místonadm. výškakmdotyk trasúsekpřevýš.
Červenohorské sedlo, bus.zast.10130,0Č 34, M 8, Žl 28, Žl 630,2- 10
ČHS, obchod10000,2Žl 631,8+ 110
Klínovec11102,0-2,5+ 90
Malý Jezerník12004,5-1,5+ 100
Slatě12996,0Z 180,5+ 20
Švýcárna, tur.ch., K EB13156,5M 7, Z 18, Žl 272,5+ 100
Praděd, rozcestí14209,0M 9, Z 180,5- 10
Pod Pradědem14109,5M 9, Z 180,8- 80
Sporthotel Kurzovní133010,3Z 180,2- 20
U barborky131010,5M 6Z 180,3+ 60
Pod Petrovými kameny137010,8M 6, Žlm 331,0+ 60
Sedlo u Petrových kam.143211,8M 60,7+ 30
Vysoká hole146212,5-2,5- 130
Nad malým kotlem133515,0Z 161,5- 20
Jelení studánka131116,5Č 2, Z 16, Žl 23, Žl 24--
pozn.: K EB - kontrolní bod dálkové trasy E 3 Eisenach- Budapešť
Praděd - Petrovy kameny:

Kontakty

6. července 2007 v 14:12 Kontakty
Penzion Zátiší
790 63 Lipová - lázně 470
Tel.: 584452367
Mobil: 608 281 280
Naše slečna rhodézkého ridgebacka: www.jalabousaranga.websnadno.cz

Ubytování - popis

6. července 2007 v 14:07 Ubytování
Celková kapacita penzionu je 20 lůžek, 1 přistýlka, v případě zájmu je možné zapůjčit další
2 přistýlky
Pokoje:
2 x 3 lůžkový pokoj
2 x 4 lůžkový pokoj
1x 6 lůžkový- patrový pokoj(apartmán)
Každý pokoj má sociální zařízení.
K dispozici kuchynka pro klienty plně vybavená, lednice, 3xvarná konvice,nádobí, mikrovlnná trouba, pečící trouba, vařič
Venkovní krb, gril s lávovým kamenem, WI-FI
Venkovní vyhřívaný bazén
Parkoviště přímo v objektu
Pro motorky možnost parkování v garáži.
sklípek s krbem
kolárna, lyžárna

Stravování

6. července 2007 v 14:01 Stravování

Stravování

Připravujeme snídaně formou švédského stolu nebo dle objednávky (např. domácí moučníky, koláče,vajíčka se šunkou, klobásy,míchaná vajíčka,párky apod. )
Hosté u nás mají možnost uvařit si vlastní teplé nápoje v rychlovarné konvici, či si ohřát vlastní jídlo v mikrovlnce. Od května 2009 bude možnost přípravy jídel v kuchyni pro hosty.
Po dohodě je možné předem objednat polopenzi
Restaurace v našem okolí - pizzeria Vanessa 50 m, hotýlek U Kance 50m,
Hospůdka U Dvořáků 500m.

Ubytování - ceník

6. července 2007 v 13:53 Ceník
Ubytování

Zimní sezona - ceny:
Cena za osobu a den
20.11.-30.04. ... 330Kč/osoba/noc

Letní sezona - ceny:
Cena za osobu a den
01.05.-20.11. ... 275Kč/osoba/noc až 250Kč/osoba/noc

Slevy:
Děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma
Děti do 10 let: sleva -50,- Kč/osoba/den
Stravování

Možnost koupit snídani v ceně 80,- Kč/os/den
(snídaně - švédský stůl)

Okolí

5. července 2007 v 14:10 Místa v okolí

V létě spousta zajímavých míst pro pěší i cyklo turistiku. Mechová Jezírka, jeskyně Na Pomezí, překrásná jezera v nedalekém Polsku (40 km)- možnost rybaření a spoustu dalších atraktivních míst jako je zámek Kolštejn, poutní místo Klášter u Zlatých hor, rýžoviště zlata apod. V zimním období možnost lyžování (i večerní) ski areál Miroslav,Ramzová, Červenohorské sedlo, Ostružná, Petříkov a další. Možnost využítí lázeňských procedur v místních lázních či v lázních v Jeseníku. Překrásné zdravé prostředí vhodné k rekreačním, sportovním i rehabilitačním účelům.

Ubytování

5. července 2007 v 14:08
Pokoje
Pokoj č.4 - 4 lůžka
Pokoj č. 3 - 4 lůžka
Pokoj č. 5 - 6 lůžek (vlastní soc.zařízení)
Pokoj č. 2 - 3 lůžka
Soc.zařízení pokoj č.4